Tuesday, 14 January 2014

雕蟲小技

最近在DIY一個music streamer, 主要係想靚仔D, 功能上跟之前的 Cubieboard 一樣.

先用黑筆畫好線條
用打磨器跟住黑線雕刻
再反覆多次來回雕刻加深坑紋
 做好了的模樣, 就這樣便做了一整天! 做到手都震埋.

到了第二天, 接下來做中間的字, 先印好要雕刻的字, 把它貼在面板上
 雕刻中
 完成頭一次的雕刻
 再反覆多次來回雕刻加深字的坑紋. 咁又做左半日

攪完一大輪, 可以清潔下, 休息下待風乾. 便可以再上色. 用黑色筆填充之前的坑紋

上了色後, 再加上其他組件便完成.


No comments:

Post a Comment