Tuesday, 10 September 2013

給 LX800 一個殼

之前玩個LX800出到聲, 發覺它唔錯, 正正常常好穩定, 於是就去揾個殼給它...
揾左好耐, 原來要揾做合適的殼給它是十分困難的. 最後揾左個比較高身的殼, 連運費$60HKD.
安好的模樣
前方開左兩個孔放黃LED(network activity) 和綠色LED(power)


  開孔因為全人手, 用手鋸, 手銼, 整左兩個鐘好辛苦...
前前後後做左四個鐘. 煲了一晚都好正常, 只係微暖.

No comments:

Post a Comment